Flagregler

 
09-02-2020
Festleksikon

I Danmark har vi kun få regler ved brug af dannebrog ? nogle nedfældet i bekendtgørelser ? andre er kutume som ?respekt for Dannebrog?

Dannebrog:

* Dannebrogs størrelse skal afpasses flagstangen: Højden på flaget skal være 1/5 af flagstangens højde, såfremt stangen står frit på jorden. Hvis stangen sidder på tag og væg må flagets størrelse bero på et skøn. På skråtstillede stænger kan en tommelfingerregel være, at flaghøjden er ca. 1/3 af stangens længde.


* Flaget hejses kl. 8:00 og hales ved solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 8.00, hejses flaget først ved solopgang. Flaget må aldrig været hejst efter solnedgang, medmindre det ved særlige festlige lejligheder er belyst. Flager man efter mørkets frembrud, siger man, at man flager for "Fanden".

* Flag hejses og hales langsomt. Vær opmærksom på, at få flaget helt til tops.

* Et flag bør ikke røre jorden.

* Personer i nærheden af flaget, bør under hejsning og nedhaling have front mod flaget.

* En flagstang bør ikke stå tom. Er flaget ikke hejst sættes en Dannebrogsvimpel, der altid kan være oppe. Man kan også anvende en Dannebrogsstander, der er kortere og bredere end en almindelig vimpel.

* Bruges Dannebrog til dekoration på f.eks. en væg skal de kvadratiske felter vende opad.

* Anvendes Dannebrog på en kiste skal de kvadratiske felter ligge over kistens hovedende.

* Dannebrog bør aldrig anvendes som dug, sengetæppe eller til lignende formål.

Flagning på halv stang:
Når man flager på halv stang skal flaget først hejses helt til tops, hvor det forbliver i nogle få sekunder. Herefter hales det ned indtil flagets underkant befinder sig ud for stangens midte.
Ved begravelser sættes flaget på halv stang fra solopgang og hejses på hel stang, når begravelsen er overstået. Det forbliver på hel stang til solnedgang.

Flagning med udenlandske flag:
Man har lov til at flage med de nordiske landes flag, med EU flaget og med FN flaget uden særlig tilladelse fra politiet. Men Dannebrog skal altid hejses ved siden af eller på samme stang.
Ønsker man ved udenlandske besøg, at flage med andre landes flag, skal man have en tilladelse fra den lokale politimyndighed. Man skal i reglen sørge for tilladelse fra gang til gang. Dannebrog skal altid have førstepladsen, hvilket som hovedregel vil sige på stangen længst til venstre eller i midten. Man kan også hejse Dannebrog på den højeste stang eller på "bedste" stang set fra tilskuerens plads f.eks. nærmest indgangen. Dannebrog skal altid hejses før de andre flag og hales til sidst.
De øvrige landes flag skal sættes i alfabetisk rækkefølge efter landes navn på fransk, startende fra venstre. D.v.s. at det tyske flag (Allemagne) og det østrigske (Autriche) skal være længere til venstre end f.eks. det svenske. Hvis Dannebrog er placeret i midten placeres først til venstre herfor og derefter til højre og så fremdeles: E C A Dannebrog B D F.

Splitflag:
Splitflaget er forbeholdt kongehuset, militæret, staten og offentlige myndigheder. Derudover har nogle kongelige priviligerede kroer, samt få andre private virksomheder, som ØK og Carlsberg fået særlig tilladelse til at flage med splitflaget.

 
 
Find information om: guide guiden fest
(Hovedkategori: Festleksikon)